Заплакало е Мариово

Заплакало е Мариово, заплакало
за тој ми Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугарев:
- Каде си Ѓорѓи сега да дојдиш,
леле да дојдиш,
од душманите да нè куртулиш.

Тогај извикна Ѓорѓи Сугарев, провикна
од Демирхисарските балкани:
- Еве сум народ, народ поробен, леле измачен,
сега за скоро јас ќе дојдам.
Сега за скоро јас ќе дојдам, леле ќе дојдам,
со триес' одбор млади момчиња.

Колку ми трга Ѓорѓи да врви, да врви,
за тоа село Паралово,
бог да ги бие шпиуните Параловци,
Ѓорѓија што ми го предадоја.

- Слушај бре Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугарев, послушај,
ако да сакаш ти да куртулиш,
накачи горе кај чукарите, кај манастирот,
ако да сакаш ти да одминеш,
накачи горе кај чукарите, кај манастирот,
ако да сакаш ти да куртулиш.

Тогаш се Ѓорѓи, Ѓорѓи излага, се прелага
накачи горе кај чукарите,
кога ќе види, што ќе види, Ѓорѓи Сугарев:
од сите страни Ѓорѓи сардисан.

Тогај извикна Ѓорѓи Сугарев, провикна
на неговата верна дружина:
- Клавајте гуњите пусии, леле пусии
зошто се камен тешко најдува.

Згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави,
сета дружина му ја избија.
Тогај извади нагант леворвер, Ѓорѓи Сугарев
самиот крвта си ја пролеа,
самиот крвта си ја пролеа, Ѓорѓи Сугарев,
жив на душмани не се предаде.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Васка Илиева - Заплакало е Мариово
 2. Петранка Костадинова - Заплакало е Мариово
 3. Петранка Костадинова - Заплакало е Мариово
 4. Сашо Гигов - Гиш - Заплакало е Мариово
 5. Панде Коминовски - Пашата - Заплакало е Мариово
 6. Христо Арсов - Заплакало е Мариово
 7. Никола Бадев - Заплакало е Мариово
 8. Мирвет Беловска, Радио студио Скопје - Заплакало е Мариово
 9. Ансамбл чалгии на РТС, Мирвет Беловска - Заплакало е Мариово

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Васка Илиева
 2. Петранка Костадинова
 3. Сашо Гигов - Гиш
 4. Панде Коминовски - Пашата
 5. Христо Арсов
 6. Никола Бадев
 7. Мирвет Беловска
 8. Радио студио Скопје
 9. Ансамбл чалгии на РТС