Запеј песна Македонко

Запеј песна Македонко,
ти испрати голем поздрав надалеку.
Поздрави браќа, сестри на три страни
од Охрид, до Пирин, дур' до Солуна.

Твојта песна Македонко,
ќе расплаче многу срца разделени,
невидени браќа, сестри многу години
со тие граници разделени.

Запеј песна Македонко,
да се зберат браќа, сестри Македонци,
сите ние да запејме, да се чуе
од Охрид до Пирин, дур до Солуна.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Кирил Манчевски, Виолета Томовска - Запеј песна Македонко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Кирил Манчевски
  2. Виолета Томовска