Ваташа

(Ми заплакало селото Ваташа)

Ми заплакало селото, селото Ваташа,
ми заплакало селото, селото Ваташа,
тринаесет роса младинци носат
Мокришко горе, в долови.

Целото село станало, станало на нога,
целото село станало, станало на нога:
- Дајте ги ваму нашите деца,
еј, вие клети крвници!

Џелати клети не слушаат, не слушаат народот,
џелати клети не слушаат, не слушаат народот,
митралез поган фрлија оган
в' градите машки младински.

Тогај се народ подигна, подигна илјадно,
тогај се народ подигна, подигна илјадно,
и тргна смело да запре семе
фашисто-клето за навек.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Никола Бадев - Ваташа
  2. Зоран Џорлев, Катерина Ѓорѓиева - Ваташа
  3. Андријана Јаневска, Игор Џамбазов - Ваташа

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Никола Бадев
  2. Зоран Џорлев
  3. Катерина Ѓорѓиева
  4. Андријана Јаневска
  5. Игор Џамбазов