Таму долу криволачко

Таму долу криволачко, Црвени Брегови
падна јунак за слобода, за Македонија.

Со фашистка полиција борба водеше,
цел ден тој им стражуваше и им викаше:

- „Еј крвници на народот, надвор од тука
Македонија се дига, вас да истера.

Јас сум чесен Македонец, крв македонска
в' ваш'те раце не се давам, сам се убивам“.

Спиј спокојно, наш јунаку, Никола Петров
ти загина за слобода, за Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Таму долу криволачко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова