Што се чуло нане

(Ќе ме грабит тој Никола)

Што се чуло нане,
што се чуло и разбрало,
аман и разбрало.
Ќе ме грабит нане,
ќе ме грабит тој Никола,
тој Никола нане,
тој Никола од Зарчета.

Ај да ојме нане,
ај да ојме кај вујка ми,
аман кај вујка ми.
Кај вујка ми нане,
кај вујка ми Костакија.
Белким таму нане,
белким таму не ќе дојдат.

Ушче зборот нане,
уште зборот недоречен,
аман недоречен,
што ќе видиш нане,
што ќе видиш во дворови.
Во дворови нане,
сè дебрани и мокрани.

Подај ми го сестро,
подај ми го шемшането,
аман шемшането.
Tи ќе полниш сестро,
ти ќе полниш, јас ќе фрлам.

Прва пушка нане,
прва пушка што ми пукна,
аман што ми пукна,
ми го удри нане,
ми го удри тој Никола,
тој Никола нане,
тој Никола од Зарчета.

Чун го чекат нане,
чун го чека Долни Сарај,
аман Долни Сарај.
Го однесоја нане
г' однесоја во Поградец.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Што се чуло нане
  2. Ансамбл Билјана - Што се чуло нане
  3. Зоран Џорлев - Што се чуло нане
  4. Група Сарај - Што се чуло нане

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец
  2. Ансамбл Билјана
  3. Зоран Џорлев
  4. Група Сарај