Стани ми Геле, Ангеле

Стани ми Геле, Ангеле
стани ми сине на мајка,
мрачна се зора зазори
во гора сонце огреа.

Стани ми сине, Ангеле
земи си пушка берданка
накачи горе в' планина,
планина Пирин, убава.

Накачи горе в' Пирина,
таму ќе најдеш дружина,
твоите верни другари
крвава борба ти водат.

В' крвава борба, нерамна,
твоја дружина влегоја,
стани ми сине, стани ми,
оди во гора зелена.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Миле Тодоровски - Стани ми Геле, Ангеле

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Миле Тодоровски