Песна ви пеам Македонци

Песна ви пеам Македонци
со зборој нашински.
Песна за егејско чедо
на Македонија.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави:
- Расти и бори се чедо
за Македонија!

Родена сум во Кукуш,
тирански мачена,
нога и рака исековте,
очи извадовте.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави:
- Расти и бори се чедо
за Македонија!

Името лично македонско
не си го менувам,
внука сум јас на Гоце,
кукушанецот.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави:
- Расти и бори се чедо
за Македонија!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска - Песна ви пеам Македонци

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска