Од врв Пирин Планина

Од врв Пирин Планина
очаен глас се слуша,
Македонија плаче.

Проклета и триклета
да бидиш ти Европо,
блуднице вавилонска.

Французи, Англичани,
Италијанци и Немци,
сакаат да сме под ропство.

Од рода сум Славјанка,
земја со злато полна,
зато завижџет толку.
Забелешка: Песната е адаптација од поема на Трајко Китанчев.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Од врв Пирин Планина
  2. Чардак - Од врв Пирин Планина
  3. Конак - Од врв Пирин Планина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Чардак
  3. Конак