Одам, одам мајчице

Штом ќе блеснат први зраци,
мајко разбуди ме, моја,
пат ме чека далечен,
прегратка дај ми сега твоја.

Одам, одам мила мајчице,
в' туѓина одам, ќе бидам сама.

Барам малку среќа јас,
судбата што ќе ми даде,
што ли ме чека не знам ни сама
дал' ќе се вратам јас дома?

Одам, одам мила мајчице,
в' туѓина одам, ќе бидам сама.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска - Одам, одам мајчице

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска