Не стој Доне, Донке

Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Кога појдов Донке од Битола,
од Битола, Донке, за Солуна.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Сите моми, Донке, ги заљубив,
само тебе, Донке, те засакав.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Отфрли си, Донке, ал шамија,
да ти видам, Донке, бело лице.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.