Мост ми ѕидат девет мајстори

Мост ми ѕидат девет мајстора
девет мајстора, до девет браќа.
Мост ми ѕидат во Кратово
во Кратово, на река Манцева.

Дење го ѕидат, ноќе мост им паѓа
се опкладиле деветте браќа:
која ќе снаа утре да дојде
ручек да донесе на мајсторите
нејзе ќе ја в' темел заѕидаме
да ни затрае мост на реката.

Вечерта кога дома дојдоа
сите им кажале на невестите,
само не ѝ кажа најмалото братче
он не ѝ кажа на Рада невеста.

Станала Рада ручек зготвила
ручек им однела на мајсторите.
Kога ја видело Радино момче
викнало оно на глас да плаче.

Кога ја фанаа Рада девери
ја заѕидаја во темели.
Рада на девери милно се моли:
- Барем остајте ми десната града.

Барем остајте ми десната града
за да си надојам машкото дете.
Ѝ оставија десната града
за да си надои Рада единче.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Васка Илиева - Мост ми ѕидат девет мајстори
 2. Васка Илиева - Мост ми ѕидат девет мајстори
 3. Васка Илиева - Мост ми ѕидат девет мајстори
 4. Васка Илиева - Мост ми ѕидат девет мајстори
 5. Виолета Томовска - Мост ми ѕидат девет мајстори
 6. Лили Цветкова - Мост ми ѕидат девет мајстори
 7. Анета Мицевска, Молика - Мост ми ѕидат девет мајстори
 8. Љубен и Весела Божкови - Мост ми ѕидат девет мајстори

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Васка Илиева
 2. Виолета Томовска
 3. Лили Цветкова
 4. Анета Мицевска
 5. Молика
 6. Љубен и Весела Божкови