Момче младо убаво

Момче младо убаво [2х]
калешо Македонче
моиве очи прекрасни [2х]
секој ден те гледаат.

Сакаш, нејќеш да си моја
и да љубиш друг.
Животот е многу краток
на овој чуден свет.

Како вода течам јас
и за тебе моме ќе умрам
љубов моја дојди ми, сега ти
и ти живеј само со мене.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!