Мома крај извор седеше

Мома крај извор седеше
од рози венец плетеше
изворот брзо течеше
венецот вечно венеше.

Ах, како течит тој извор
така ми течат моите дни
ах како венит венецот
така ми венит младоста.

А штом ќе пукнит пролетта
и се' се живо распеват
пак ќе ме прашаш мене ти
колку ме мачит љубовта.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Наум Бурназ - Мома крај извор седеше
  2. Ансамбл Билјана - Мома крај извор седеше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Наум Бурназ
  2. Ансамбл Билјана