Каљо, Калино девојче

Каљо, Калино девојче
виши, виши црни очи.
Виши, виши, на високо,
на високо, на широко.

Кај што Турци кафе пијат,
арнаути баш ракија.
Арнаути баш ракија,
а ергени рујно вино.

Едно лудо, лудо младо
ниту јаде, ниту пие.
Само Каља погледнува
со око ѝ намигнува.

- Ајде Каљо да бегаме
в наше село, арно село.
Од две страни сонце грее,
а од трета месечина.
Два пати се жетва жнее,
три пати се лозје бере.