Калеш Дончо

Ми товарил калеш Дончо
три товари ориз,
па си тргнал Дончо
за пуста Битола.

Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо мачна душо.
Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо штипјанчето.

На пат го сретнале Дончо
турски караколи,
му најдоја пусти Турци
бомби и патрони.

Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо мачна душо.
Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо штипјанчето.

Го мачија Дончо
во тесни долапи,
го мачија Дончо
во тесни долапи.

Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо мачна душо.
Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо штипјанчето.

Аферим бре, Дончо,
никој не издаде.
Аферим бре, Дончо,
никој не издаде.

Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо мачна душо.
Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо штипјанчето.
Забелешка: Во спомен на Доне Стојанов - Штипјанчето.