Каде се чуло, мамо, видело

Каде се чуло мамо, видело
мома в зандани мамо да лежит
за таткови си мамо борџови?

Девет години мома лежала,
никој ми мома, мамо, не барал,
никој ми мома, мамо, не видел.

На мајка книга моме пратила:
- Мајче ле мила моја мајчице,
ај продај си мила мамо чифликот.
На бегот пари мајко однеси,
од зандани да ме мајко куртулиш.

Ќерче ле мила моја, ќерче ле,
бегот си пари ќерко не сакат,
туку ти го сакат ќерко лицето,
белото лице ќерко, убаво
и твојата рамна снага висока.

Мајче ле, мила моја мајчице,
девет години мајко си лежав
и уште девет, мајко, да лежам,
и уште девет, мајко, да лежам,
на Турчин лице мајко не давам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Охридски трубадури - Каде се чуло, мамо, видело
  2. Адријана Алачки - Каде се чуло, мамо, видело

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Охридски трубадури
  2. Адријана Алачки