Ја излези стара мајко

Ја излези стара мајко на пенџерето,
па да видиш кој помина, умрев за него.

Ми помина Осман Бегот, мила мајчице
ми помина Осман Бегот, умрев за него.
Кај што одит ветар веит, умрев за него
кај што седит сонце греит, умрев за него.

Ќе се грчам, ќе се турчам, мила мајчице,
ќе се грчам, ќе се турчам, умрев за него.
Ќе го земам Осман Бегот, умрев за него.

Ќе ме носит во Охрида, мила мајчице
ќе ме носи во Охрида, умрев за него.
Ќе ме шетат со кајчето по езерото.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Ансамбл Билјана - Ја излези стара мајко
 2. Лихнидос - Ја излези стара мајко
 3. Сузана Спасовска - Ја излези стара мајко
 4. Анка Гиева - Ја излези стара мајко
 5. Петранка Костадинова - Ја излези стара мајко
 6. Тајфата на Шуле - Ја излези стара мајко
 7. Филиграни - Ја излези стара мајко
 8. Зоран Џорлев, Николина Кузмановска - Ја излези стара мајко
 9. Зоран Џорлев, Влатко Лозаноски - Ја излези стара мајко
 10. Јованка Житарова - Ја излези стара мајко
 11. Елена Ристеска - Ја излези стара мајко
 12. Група Сарај - Ја излези стара мајко
 13. Gamze Matraci - Ја излези стара мајко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Ансамбл Билјана
 2. Лихнидос
 3. Сузана Спасовска
 4. Анка Гиева
 5. Петранка Костадинова
 6. Тајфата на Шуле
 7. Филиграни
 8. Зоран Џорлев
 9. Николина Кузмановска
 10. Влатко Лозаноски
 11. Јованка Житарова
 12. Елена Ристеска
 13. Група Сарај
 14. Gamze Matraci