Развивај горо, горо зелена

(Сета ми гора развила)

Развивај горо, горо зелена, аман, аман,
извирај водо, водо студена, аман, аман.
Сите ми дрва, све ми развиле, аман, аман,
само едно дрво не ми развило, аман, аман.

Под него лежи младо јуначе, аман, аман,
младо јуначе со десет рани, аман, аман.
Девет рани све куршумени, аман, аман,
само една рана штико бодена, аман, аман.

Над него лета сива орлица, аман, аман,
сива орлица, проклета птица, аман, аман.
- „Ја умри, умри младо јуначе, аман, аман,
да ти испија црните очи, аман, аман,
да ти исколва белото ти лице“!


Друга верзија

Сета ми гора, гора развила
само едно дрво, не ми развило.
Под дрво лежи млад ранет јунак,
млад ранет јунак, сос девет рани.

До девет рани, све куршумлии,
десетта рана со нож прободена.
На дрво стои црна орлица
и на јунакот тихо продума:

- Умри си, умри младо јуначе,
да ти испија црните очи!
Млад ранет јунак тихо продума:
- Тргни се тргни, црна орлице!

- Тргни се тргни, црна орлице,
да не си зема, пушка малике (маликера).
Да не си зема, пушка малике
да ти убија третото срце!
Забелешка: Песната е со потекло од Демир Хисарско.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Благојка Бадњикова, Радио студио Скопје - Развивај горо, горо зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Благојка Бадњикова
  2. Радио студио Скопје