Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Фато мори душманке

Либето ми го зеде ти
рана на срце ми остави.

Рефрен:
А, а,... Фато мори душманке
леле катилке
А, а,... Фато мори душманке
проклета да си.

Многу време се љубевме
но за еднаш ме остави.

Рефрен

Среќна не ќе бидеш ти
кога лудо те колнам знај.

Рефрен