Фато мори душманке

Либето ми го зеде ти
рана на срце ми остави.

Рефрен:
А, а,... Фато мори душманке
леле катилке
А, а,... Фато мори душманке
проклета да си.

Многу време се љубевме
но за еднаш ме остави.

Рефрен

Среќна не ќе бидеш ти
кога лудо те колнам знај.

Рефрен