Фанче ојде во Калишта

Фанче ојде во Калишта
во Калишча на панаѓур.

Таму место не ми најде,
се почуди што да чинит,
ноќе беше кај да одит.

Ми кондиса под скалата,
под скалата, в' одајчето
в' одајчето, таванчето.

Што му рече на Димитрија:
- Ај Димитри, ти Димитри,
ај да ојме на визита,
на визита у кир Коста,
у кир Коста од Белета.

Таму имат чалгаџии,
тамо свирит Караѓуле,
Караѓуле со тајфата.

Свири, свири Караѓуле,
да поиграт кира Фанче,
кира Фанче едно чамче
едно чамче елбасанче.

Фанче ми се наљутило,
не го знаит пусто чамче,
не го знает шчуро чамче.

Што му рече на Караѓуле:
- Свири, свири Караѓуле,
дан' ти го земам кемането,
дан' ти го фрлам во езеро
да го јадат и рибите
и рибите, летниците.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Фанче ојде во Калишта
  2. Добри Ставревски - Фанче ојде во Калишта

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Добри Ставревски