Димчета аскер го писаја

Димчета аскер го писаја
од баш базирѓан детето,
аман, аман
од баш базирѓан детето.

Од баш базирѓан детето
до три години свршено,
аман, аман
по три недели женето.

Кога разбрала невестата
пљусна си белите раце
аман, аман
право ми тргна на сарај.

Право ми тргна на сарај,
на сарај кај Шаин Бега
аман, аман
на сарај кај Шаин Бега.

- Ефенди, џанам ефенди,
колку флорини ќе сакаш
аман, аман
од грло ќе ти извадам.

Од грло ќе ти извадам
Димчета да го отпишиш
аман, аман
Димчета да го отпушчиш.

- Невесто млада невесто,
царот не сакат флорини
аман, аман
туку ми сакат момчиња.

Туку ми сакат момчиња,
момчиња како Димчета,
аман, аман
момчиња како Димчета.

Момчиња како Димчета,
што знает пушка да носат
аман, аман
што знајат сабја да вртат.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Димчета аскер го писаја
  2. Охридски трубадури - Димчета аскер го писаја

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Охридски трубадури