Дафина болна легнала

Дафина болна легнала
над глава до три доктора.
Болна е, болна ќе умре,
ќе умре млада Дафина.

- Мајко ле, стара мајчице
повикај ми го либето,
два збора да му прозборам,
до срце да го изгорам.

Дури не мине година,
бела руба да не носи.
Бела руба да не носи,
друго либе да не љуби.