Брала мома капини

Брала мома капини,
во чичови градини
оф, аман, аман, аман.

Ја здогледал падарот
и на моме говори
оф, аман, аман, аман.

- Постој моме, почекај,
да ти речам два збора,
оф, аман, аман аман.

Крени моме фустанот,
да не газиш бостанот,
оф, аман, аман, аман.

Сечи моме косите,
да не мрсиш лозите,
оф, аман, аман, аман.