Бог да го убие Шефки качакот

Бог да го убие џанам тој Шефки качакот,
тој Шефки качакот, тоа бесно куче.
Што ми посегнал, џанам, битолските села,
битолските села, село Могилово.

Ој ти бре Шефки море, ти бре бесно куче,
на небо те барав, на земја те најдов.
Дури ми те најдов Шефки нозете ме болат,
нозете ме болат од тешки куршуми.

Доста си носел Шефки таа бердан пушка,
сега рече Господ јас да ја носам.
Доста си носел Шефки таа остра сабја,
сега рече Господ јас да ја носам.

Доста си јавал Шефки таја брза коња,
сега рече Господ јас да ја јавам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Бог да го убие Шефки качакот

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана