Бог да бие Наумчето

Бог да бие џанам Наумчето,
Наумчето, џанам, од Велеса,
што ми стана Наум утро рано,
утро рано, Наум, во недела.

Па си јавна Наум брза коња,
па си појде Наум в град Едеса.
На пат сретна Наум бела чешма,
крај чешмата, џанам, стара баба.

- Ќе те прашам бабо да ми кажеш
дал' је жива бабо твојта внука.
Дал' је жива бабо твојта внука,
твојта внука бабо, лична Евра?

Мојта внука синко се посврши,
се посврши синко, в град Битола.
Се посврши синко, в град Битола,
в град Битола синко, Баир маало.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Сузана Спасовска - Бог да бие Наумчето
  2. Круме Спасовски - Бог да бие Наумчето
  3. Цане Николовски - Бог да бие Наумчето

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Сузана Спасовска
  2. Круме Спасовски
  3. Цане Николовски