Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Битола, мој роден крај

Битола, мој роден крај
во тебе сум роден
за мене си рај.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Многу градови, села јас пројдов,
како тебе мил за мене
нигде не најдов.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пејам.

Уште како дете по тебе одев бос
во тебе пораснав
јас не сум ти гост.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Има ли кој, граде мој
збогум да ти каже,
да не заплаче?

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.
Забелешка: Aвтор на песната е Ајри Демировски.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Петранка Костадинова - Битола, мој роден крај
 2. Mitan Project - Битола, мој роден крај
 3. Ѓорѓи Желчевски, Кевсер Селимова - Битола, мој роден крај
 4. Зоран Марковски - Битола, мој роден крај
 5. Октет Македонија - Битола, мој роден крај
 6. Виолета Томовска - Битола, мој роден крај
 7. Александар Сариевски - Битола, мој роден крај
 8. Благој Петров - Караѓуле - Битола, мој роден крај
 9. Ајри Демировски - Битола, мој роден крај
 10. Оливер Драгојевиќ, Гарабет Тавитјан Јр., Гарабет Тавитјан, Диран Тавитјан - Битола, мој роден крај
 11. Драгица Мавровска, Анка Гиева - Битола, мој роден крај
 12. Hu Songhua (胡松华) - Битола, мој роден крај

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Петранка Костадинова
 2. Mitan Project
 3. Ѓорѓи Желчевски
 4. Кевсер Селимова
 5. Зоран Марковски
 6. Октет Македонија
 7. Виолета Томовска
 8. Александар Сариевски
 9. Благој Петров - Караѓуле
 10. Ајри Демировски
 11. Оливер Драгојевиќ
 12. Гарабет Тавитјан Јр.
 13. Гарабет Тавитјан
 14. Диран Тавитјан
 15. Драгица Мавровска
 16. Анка Гиева
 17. Hu Songhua (胡松华)