Битола, мој роден крај

Битола, мој роден крај
во тебе сум роден
за мене си рај.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Многу градови, села јас пројдов,
како тебе мил за мене
нигде не најдов.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пејам.

Уште како дете по тебе одев бос
во тебе пораснав
јас не сум ти гост.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Има ли кој, граде мој
збогум да ти каже,
да не заплаче?

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.
Забелешка: Aвтор на песната е Ајри Демировски.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Петранка Костадинова - Битола, мој роден крај
 2. Mitan Project - Битола, мој роден крај
 3. Кевсер Селимова, Ѓорѓи Желчевски - Битола, мој роден крај
 4. Зоран Марковски - Битола, мој роден крај
 5. Октет Македонија - Битола, мој роден крај
 6. Виолета Томовска - Битола, мој роден крај
 7. Александар Сариевски - Битола, мој роден крај
 8. Благој Петров - Караѓуле - Битола, мој роден крај
 9. Ајри Демировски - Битола, мој роден крај
 10. Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан, Оливер Драгојевиќ - Битола, мој роден крај
 11. Анка Гиева, Драгица Мавровска - Битола, мој роден крај
 12. Hu Songhua (胡松华) - Битола, мој роден крај
 13. Цветанка Ласкова - Битола, мој роден крај

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Петранка Костадинова
 2. Mitan Project
 3. Кевсер Селимова
 4. Ѓорѓи Желчевски
 5. Зоран Марковски
 6. Октет Македонија
 7. Виолета Томовска
 8. Александар Сариевски
 9. Благој Петров - Караѓуле
 10. Ајри Демировски
 11. Гарабет Тавитјан
 12. Гарабет Тавитјан Јр.
 13. Диран Тавитјан
 14. Оливер Драгојевиќ
 15. Анка Гиева
 16. Драгица Мавровска
 17. Hu Songhua (胡松华)
 18. Цветанка Ласкова