Ајде ред се редат мале

Ајде ред се редат, мале
море ред се редат,
кочански сејмени, мила мамо
кочански сејмени.

Ајде ќе ми одат, мале
ајде ќе ми одат,
покрај Крива Река мила мале,
покрај Крива Река.

Ајде ќе го барат, мале
ајде ќе го барат
Иљо арамија, мила мамо
Иљо арамија.

Ајде не ми било Иљо
ајде не ми било,
покрај Крива Река, мила мамо
покрај Крива Река.

Ајде тук' ми било Иљо
ајде тук' ми било,
во Солуна града, мила мале
во ладна меана.

Ајде Иљо пило мале
ајде Иљо пило
вино ем ракија, мила мамо
вино ем ракија.

Ајде го служила мале
ајде го служила
мома Македонка, мила мамо
мома Македонка.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Васка Илиева - Ајде ред се редат мале
 2. Виолета Томовска - Ајде ред се редат мале
 3. Николина Кузмановска - Ајде ред се редат мале
 4. Стефче Стојковски - Ајде ред се редат мале
 5. Танец - Ајде ред се редат мале
 6. Васка Илиева - Ајде ред се редат мале
 7. Ансамбл Теодосиевски, Васка Илиева - Ајде ред се редат мале
 8. Октет Куманово - Ајде ред се редат мале
 9. Selyani Macedonian Folklore Group - Ајде ред се редат мале

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Васка Илиева
 2. Виолета Томовска
 3. Николина Кузмановска
 4. Стефче Стојковски
 5. Танец
 6. Ансамбл Теодосиевски
 7. Октет Куманово
 8. Selyani Macedonian Folklore Group