Ајде да одиме во Битола

Ајде да одиме во Битола,
во Битола, Широк Сокак.
Таму, таму има моми убави
бели, црвени, баш македонски.

Ајде да одиме на меана,
во меана, Тумбе Кафе.
Таму, таму има рујно вино,
песни весели, баш македонски.

Ајде да одиме на Пелистер,
на Пелистер, Бегова Чешма.
Таму пеат, играат Македонци,
оро комитско, баш македонско!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гоце Николовски - Ајде да одиме во Битола
  2. Јорданка Куцулова, Ѓорѓи Андреевски - Ајде да одиме во Битола

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гоце Николовски
  2. Јорданка Куцулова
  3. Ѓорѓи Андреевски