Каде си тргнало абре бај Постоле

Каде си тргнало, абре бај Постоле
каде си тргнало по ноќно време,
аман, аман, аман по ноќно време
аман, аман, аман по месечина.

На пат ми те чекаат абре бај Постоле
на пат ми те чекаат до три пусии,
аман, аман, аман до три пусии,
аман, аман, аман до три пусии.

Првата пусија абре бај Постоле
прва пусија турски черкези,
аман, аман, аман турски черкези,
аман, аман, аман турски черкези.

Втората пусија абре бај Постоле
втора пусија клети душмани,
аман, аман, аман клети душмани,
аман, аман, аман клети душмани.

Третата пусија абре бај Постоле
трета пусија први шпиони,
на пат ми те чекаат тебе да те фатат,
аман, аман, аман тебе да те фатат.
Забелешка: Во спомен на војвода Апостол Петков од Ениџе Вардарско.