Билбил рано пее

(Ајде да си речиме една песна)

Ајде да си речиме една песна,
многу гласовита.
Еднаш мајка јунак раѓа,
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец.

Ајде да си речиме уште еднаш,
да се сторат два пати,
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа,
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец.

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат три пати,
три на крст пирустија,
еднаш мајка јунак раѓа...

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат четири пати,
четири моми на орото,
три на крст пирустија...

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат пет пати,
пет прсти рака има,
четири моми на орото...

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат шест пати,
шест месеци пол-година,
пет прсти рака има...

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат седум пати,
седум дена во недела,
шест месеци пол-година...

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Војо Стојановски - Билбил рано пее
  2. МРТВ - Билбил рано пее

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Војо Стојановски
  2. МРТВ