Јана мајка луто колне

Јана мајка џанум љуто колне:
- Што ме даде мајко на далеку,
на далеку преку Вардар
аман, аман преку Вардар.

Преку Вардар мајко у бегови,
преко Вардар, мајко, у бегови,
да им метам рамни двори,
рамни двори шимширови.

Да не можам, џанам, да се видам,
да не можам џанум да се видам,
ни со мајка, ни со татко,
нит' со мојто прво либе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Анка Гиева, Драгица Мавровска - Јана мајка луто колне
  2. Љупка Рондова - Јана мајка луто колне

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Анка Гиева
  2. Драгица Мавровска
  3. Љупка Рондова