Јана грло заболело

Јана грло заболело,
не е грло како грло.

Море не е грло како грло
тук' е в' грло лута рана.

Никој Јана не верува,
ни мајка е, ни татко е.

Кој што Јана веруваше
не е тука, е далеку.

Не е тука, е далеку
е далеку в' град Солуна.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Јана грло заболело
  2. Никола Бадев, Радио студио Скопје - Јана грло заболело

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Никола Бадев
  3. Радио студио Скопје