Едно име имаме

Покрај Егеј, Македонци,
покрај Вардар, Македонци
и под Пирин, Македонци
славно име, непокорно.

Едно име имаме
во душата го носиме,
за тебе живот даваме
о, Македонијо!

Како килим полиња,
а до небо планини,
реките златоносни,
а езера, бисери.

Едно име имаме
во душата го носиме,
за тебе живот даваме
о, Македонијо!

Мајко Македонијо
балканска убавице,
кој се родил во тебе
и живот дава за тебе.

Едно име имаме
во душата го носиме,
за тебе живот даваме
о, Македонијо!