Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Дали знаеш моме паметуваш

Дали знаеш моме паметуваш
кога бевме моме во ливаѓе?
Кога бевме моме во ливаѓе,
во ливаѓе моме под тополи?

Сите пари моме ми ги зеде
без пет пари моме ме остави.
Дај ми малку моме од парите
да си купам моме брза коња.

Да си купам моме брза коња
да не одам моме пеш до село.
Кучињата моме да ме лајат
а момите моме да се смејат.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!