Македонија

Земјо моја, ширна, широка,
песно моја, вишна, висока,
сите цветој си ги собрала,
љубов наша ти си набрала.

Еј, Македонијо, еј убав роден крај
Еј, Македонијо, ти мајко, срце големо.

Векој течат, сè ќе измине,
љубов наша нема да згине,
лична земјо, чиста исконска,
лична земјо, ти Македонска.

Еј, Македонијо, еј убав роден крај
Еј, Македонијо, ти мајко, срце големо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Бански старчета - Македонија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Бански старчета