Кога си тргнав во туѓина

Кога си тргнав в' туѓина
Дафино либе, Дафино,
крај твојте порти поминав, мој галабе
и солзи проронав.

Откажуваш ли либе, откажуваш
од твојта верна си љубов,
думите да си ги приспомниш, мој галабе
назад да се вратиш?

Вашиот чаир да пламни
и вашата куќа да изгори
и твојто ангелско лице, мој галабе
во мојве раце да падни.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Виолета Томовска, Кирил Манчевски - Кога си тргнав во туѓина
 2. Дуле и Цаки - Кога си тргнав во туѓина
 3. Кевсер Селимова, Ѓорѓи Желчевски - Кога си тргнав во туѓина
 4. Билјана Петковиќ, Весна Димиќ - Кога си тргнав во туѓина
 5. Блага Видец, Васка Илиева - Кога си тргнав во туѓина
 6. Чеда Марковиќ - Кога си тргнав во туѓина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Виолета Томовска
 2. Кирил Манчевски
 3. Дуле и Цаки
 4. Кевсер Селимова
 5. Ѓорѓи Желчевски
 6. Билјана Петковиќ
 7. Весна Димиќ
 8. Блага Видец
 9. Васка Илиева
 10. Чеда Марковиќ