Кажи, кажи либе Стано

Кажи, кажи, либе Стано
што си замислена?
Дали руба немаш, Стано
или пари немаш?

Сè си имам, либе Димчо
само едно немам,
само едно немам, Димчо,
од срце порода.

Јас ќе одам, либе Стано,
во Солуна града
ќе ти купам, либе Стано,
дете позлатено.

Пусто да остане Диме
дете позлатено,
кога нема да ми каже
од срце: „слатка мајчице“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Наум Петрески, Виолета Томовска - Кажи, кажи либе Стано
 2. Предраг Цуне Гојковиќ, Есма Реџепова - Кажи, кажи либе Стано
 3. Никола Костадиновски, Сузана Спасовска - Кажи, кажи либе Стано
 4. Анка Гиева - Кажи, кажи либе Стано
 5. Винка Еллесин - Кажи, кажи либе Стано
 6. Петар Гигов - Кажи, кажи либе Стано
 7. Весна Гиновска, Мартин Вучиќ - Кажи, кажи либе Стано
 8. Нина Спирова - Кажи, кажи либе Стано

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Наум Петрески
 2. Виолета Томовска
 3. Предраг Цуне Гојковиќ
 4. Есма Реџепова
 5. Никола Костадиновски
 6. Сузана Спасовска
 7. Анка Гиева
 8. Винка Еллесин
 9. Петар Гигов
 10. Весна Гиновска
 11. Мартин Вучиќ
 12. Нина Спирова