Ангеле еден на мама, џанам

Ангеле еден на мама, џанам,
не дигај кула голема.

Не мачи млади невести, џанам,
да носат песок и цигли.

Не мачи млади ергени, џанам,
да носат тешки камења.

Не мачи млади девојки, џанам,
не мачи млади девојки.
Да носат вода студена, џанам,
водата ни е далеку.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!