Мома уф зандана

Дека се чуло џанам, видело,
мома зандани, џанам, да лежи,
за таткови, си, борчеви,
за братовите џанам, крвнини.

Девет години ка' лежи,
никој не дојде да го види,
на десеттата мајка оди,
од големи жалој проговори:

- Бело ти лице, мајко, потемнало,
руси ти коси посмолеле,
за вера, ќерко, рисјанска,
уште душа стои во тебе.

- Мајко ле мила, мајчице,
девет години ка' лежам,
и уште девет ќе лежам,
вера рисјанска не давам.

- Продавај мајко куќи, дворови,
да ме извадиш мајко од зандани.
- Турците пари ќерко не сакаат,
белото лице, ќерко ти сакаат.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Болеробенд - Мома уф зандана

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Болеробенд