Бог да ги бие Арапите

Бог да ги бие, бог да ги бие,
бог да ги бие Арапите,
Арапите од Арабиска.

Ми дојдоја, ми дојдоа,
ми дојдоја во Битола,
кондисаја на Довлеџик.

Ми распнаја, ми распнаа,
ми распнаја чадорите,
ми кладоја казаните.

Ми појдоја, ми појдоа,
ми појдоја во чаршија,
чаршијата затворена.

Ми излезе Џемаил ага,
што му вели на битолчани:
- „Отворете ја чаршијата“!

- „Ој бре вие, куци Арапи,
одете си во Арабиска,
чаршијата не ја отвараме“!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јорданка Смилевска - Бог да ги бие Арапите

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јорданка Смилевска