Не плачете стари мајки

Не плачете стари мајки
доста е живот,
? клети тиран,
нас да нè мачи.

Спомнете ги браќа мили,
наш'те другари:
Гоце Делчев, Питу Гуле,
Јане Сандански.

Сите тие за слобода
гордо паднаа,
сè за тебе, сите ние
по нив да одиме.

Сите што се партизани,
смели се борци,
нив не им е жал да умрат
в' бој за слобода.

По затвори и темници
млади изгинаја,
ќе изградат живот, мила,
живот, слободна.

Излегоја партизани
горе в' планина,
да се борат за слобода
и за правдина.

Македонските синови,
сегде се напред,
по планини, по полиња,
и по градови.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Радио студио Скопје - Не плачете стари мајки

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Радио студио Скопје