Отвори ми бело Ленче

- Отвори ми бело Ленче вратата, џанам портата,
да ти видам бело Ленче лицето, рујно румено,
да ти љубам бело Ленче устата, слатка медена.

- Јас не можам мило либе да станам, да ти отворам,
легнала ми стара мајка на фустан, аман заспала,
па не можам мило либе да станам, да ти отворам.

- Ја земи си бело Ленче ножици, џанам ножици,
исечи го бело Ленче фустанот, аман фустанот,
исечи го бело Ленче фустанот, аман фустанот.

А јас ќе ти купам Ленче поубав, аман пошарен,
од 60 гроша Ленче аршинот, аман аршинот,
од 60 гроша Ленче аршинот, аман аршинот.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Ацо Андонов - Отвори ми бело Ленче
 2. Климе Ангелоски - Отвори ми бело Ленче
 3. Охридски лебеди - Отвори ми бело Ленче
 4. Зоран Џорлев - Отвори ми бело Ленче
 5. Зоран Џорлев, Цане Куртовиќ - Отвори ми бело Ленче
 6. Зоран Ванев - Отвори ми бело Ленче
 7. Елена Велевска - Отвори ми бело Ленче
 8. Јорданка Варџијска, Кирил Костов - Отвори ми бело Ленче
 9. Зора Дремпетиќ - Отвори ми бело Ленче
 10. Зора Дремпетиќ - Отвори ми бело Ленче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Ацо Андонов
 2. Климе Ангелоски
 3. Охридски лебеди
 4. Зоран Џорлев
 5. Цане Куртовиќ
 6. Зоран Ванев
 7. Елена Велевска
 8. Јорданка Варџијска
 9. Кирил Костов
 10. Зора Дремпетиќ