Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Сношти те пратив на вода ќерко

- Сношти те пратив на вода ќерко,
кој ти ги скрши стомните?
- Темнина беше, не видов мајко,
но как' да беше либето.

- Чекај, причекај ќерко ле мори,
барем да дојде татко ти.
- Татко ми пошол, не дошол, леле,
црниот абер му дошол.

- Чекај, причекај, ќерко ле мори,
барем да дојдат браќа ти.
- Братот ми пошол, не дошол, леле,
црниот абер му дошол.

Давај ме мамо, за него мори,
зар сама ќ' одам по него.


(друга верзија)

- Ти беше сношти на вода, Сирме,
кој ти ги строши стомните?
- Темнина беше, не видов мајко,
мнозина беа, не познав.

- Как' да го видов, мајко ле мила,
как' да ми беше либето.
Как' да ми беше либето, мајко,
с' негова верна дружина.

Со тенка пушка на рамо, мајко,
со остра сабја на појас.
Давај ме мајко, за него леле,
или сама ќ' одам по него.

- Чекај, почекај до вечер, ќерко,
барем да си дојде татко ти.
- Татко ми дошел, не дошел мајко,
црниот абер му дошел.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виданка Георгиева - Сношти те пратив на вода ќерко
  2. Кирил Манчевски - Сношти те пратив на вода ќерко
  3. Ганчо Николов - Сношти те пратив на вода ќерко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виданка Георгиева
  2. Кирил Манчевски
  3. Ганчо Николов