Сон сонила Орданица

Сон сонила, леле Орданица,
од Ордана Пиперката.
На полноќ се она разбудила,
Ордан за рака го гибнала.

- Стани Ордан море, да би не станал,
лош сон сум ти сонувала!
Да не одиш, Ордан, село Вевчани,
оти е село сардисано.

- Не плаши се, мори, Орданице,
ја подај ми остра сабја,
и подај ми пушка берданка.
Да излезам мори пред четата,
па да видам мори Орданице,
кој го село сардисало.

Кога виде Ордан, што ќе види,
цело село море, садисано,
знак ми даде со пушката,
аскер писна до Господа.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Сон сонила Орданица
  2. Петар Нечовски - Сон сонила Орданица
  3. Стефче Стојковски - Сон сонила Орданица
  4. Злате Антевски - Сон сонила Орданица

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Петар Нечовски
  3. Стефче Стојковски
  4. Злате Антевски