Изникна ми бадем дрво

Ај, изникна ми бадем дрво,
тенко, високо,
ај изникна ми бадем дрво,
тенко, високо, тенко, високо.
Ај изникна ми бадем дрво,
тенко, високо, тенко, високо.

Ај и под дрво, младо момче,
со девојченце,
ај и под дрво, младо момче,
со девојченце, со девојченце.
Ај, ем се љубат, ем се грлат,
ем си зборуваат, ем си зборуваат.

- „Ај, кажи мила, кажи душо,
што е најпрво,
ај, кажи мила, кажи душо,
што е најмило, аман на светот?
Ај, дали пари, или руба,
ил' па љубовта, ил' па љубовта“?

- „Ај, ниту пари, ниту руба,
само љубовта,
ај, ниту пари, ниту руба,
само љубовта, само љубовта.
Ај, ниту пари, ниту руба,
само љубовта, само љубовта“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Изникна ми бадем дрво
  2. Татиана Сарбинска - Изникна ми бадем дрво
  3. Вања Лазарова - Изникна ми бадем дрво
  4. Вања Лазарова - Изникна ми бадем дрво
  5. Лили Цветкова - Изникна ми бадем дрво

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Татиана Сарбинска
  3. Вања Лазарова
  4. Лили Цветкова