Ајде камен Јано

Ајде камен Јано, камен бре душо,
ајде камен да се сториш,
Јано в раце да ми падниш.

Ајде дибек би те кало бре Јано,
Јано на малата врата,
Јано од десната страна.

Ај на дибек јас да стапнам бре Јано,
Јано на коњ да се качам,
Јано в Цариград да одам.

Ајде в Цариград да одам мори Јано,
Јано ѓердан да ти купам,
Јано за белото грло.