Три години станаа

- Три години станаа,
како ме зафана,
лудо да ме мачи,
мојата љубов.

Ах, колку је мачно,
ах, колку е жално,
јаска да те љубам,
друг да те земи.

Ја земи ножето,
распарај срцето,
таму ќе си најдеш
искрена љубов.

Каква мајка беше
тебе што те роди,
цел свет да се чуди
на твојта убост?

- Мојта мајка беше
лична, симпатична,
и ме мене роди
уште полична.

- Ако не те земам
млада убавица,
јаска ќе те земам
црна вдовица.

Ако не те земам
долу на Земјата,
јаска ќе те земам
горе на Небо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Борче Крстески - Три години станаа
 2. Славе Велјановски - Три години станаа
 3. Раим Баки - Три години станаа
 4. Калдрма - Три години станаа
 5. Ансамбл ресенчани - Три години станаа
 6. Круме Спасовски - Три години станаа
 7. Смилја Митревска - Три години станаа
 8. Персиди - Три години станаа
 9. Душко Георгиевски - Три години станаа
 10. Тања Јовановска - Три години станаа
 11. Маестрал - Три години станаа
 12. Драган Вучиќ - Три години станаа
 13. Сузана Спасовска - Три години станаа
 14. Зоран Џорлев, Круме Спасовски - Три години станаа
 15. Energy Band Skopje, Ѓоко Јовиќ - Три години станаа
 16. Добрила Грашеска, Дориан Јовановиќ - Три години станаа

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Борче Крстески
 2. Славе Велјановски
 3. Раим Баки
 4. Калдрма
 5. Ансамбл ресенчани
 6. Круме Спасовски
 7. Смилја Митревска
 8. Персиди
 9. Душко Георгиевски
 10. Тања Јовановска
 11. Маестрал
 12. Драган Вучиќ
 13. Сузана Спасовска
 14. Зоран Џорлев
 15. Energy Band Skopje
 16. Ѓоко Јовиќ
 17. Добрила Грашеска
 18. Дориан Јовановиќ