Погледни Цвете, погледни

Другари пратив кај неа
бадем и прстен да носат.
Сонце за двајца посакав,
одлета желба в' небеса.
Сонце за двајца посакав,
одлета желба в' небеса.

Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
погледни Цвете, погледни
колкава рана отвори.
Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
меракот Цвете, меракот,
попусто Цвете изгоре.

Другари пеат в' меана
за мене песна жаловна.
Рани ме, рани судбино
срце да земеш не можеш.
Рани ме, рани судбино,
срце да земеш не можеш.

Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
погледни Цвете, погледни
колкава рана отвори.
Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
меракот Цвете, меракот,
попусто Цвете изгоре.
Меракот Цвете изгоре.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Боеми - Погледни Цвете, погледни

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Боеми