Запејте песна другари

Ноќта се гушка со зората
ние вино уште пиеме.
Кој ќе не види, ќе завиди
ќе се празнат сите улици.

Остави грижи ти пред вратата
тука важат само мераци.
Остави грижи ти пред вратата
тука важат само мераци.

Отворете душа другари,
викнете песна бекриска
само вино е вистината
што ни може нас судбината?

Затворете ладна меана
свири ја само нашата
тој што не сака да биде сам
бара другар и во чашата.

Што треба боже да платиме,
тука вечно да останеме?
Кој ќе не види ќе завиди
тука важат само мераци.

Остави грижи ти пред вратата
тука важат само мераци.
Отворете душа другари,
викнете песна бекриска,
само вино е вистината
што ни може нас судбината?

Затворете ладна меана
свири ја само нашата
тој што не сака да биде сам
бара другар и во чашата.
Тој што не сака да биде сам
бара другар и во чашата.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Боеми - Запејте песна другари

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Боеми