Што ми е лепо, убаво

Што ми е лепо, убаво,
на високана планина,
на она рамна, леле, рудина.

Рајските софри, ставени,
најгоре Свети Никола,
до него Свети, леле, Илија.

Меѓу нив сестра Марија,
со Христа бога на раце,
со златно капче, леле, на глава.

Свиле се до два облака,
кренале ми го Ристоса,
кренале ми го, леле, в' небеса.

Седна Марија да плачи,
Свети Никола је теши,
Свети Никола, леле, ѝ вели:

- Молчи ми сестро Маријо,
ние ќе ти го земиме,
на занат ќе го, леле, дадеме.

На занат ќе го дадеме,
да прави страшни мостои,
да врват грешни души, грешници.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јонче Христовски - Што ми е лепо, убаво

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јонче Христовски